Grafické tvorbě se věnuji od studia Střední umělecké školy v Ostravě. 
Svá vysokoškolská studia jsem strávila na Fakultě umění Ostravské univerzity 
v Ostravě, kde jsem pod vedením Prof. Eduarda Ovčáčka, ak. mal. vystudovala obor Volná grafika.

V posledních letech se zabývám linorytem a možnostmi jeho tisku bez barvy - slepotiskem. Kombinací obojího tak vznikají grafické listy, které se věnují tématu krajiny a domovů. 

Aktuálně se také věnuji klasické a digitální malbě a ilustraci.


Všechny práce jsou autorským dílem od návrhu po autorský tisk.

Barbora Heřmanová